herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" Bartłomiej Pozorski 2017-08-18 15:26:29
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" Bartłomiej Pozorski 2017-08-18 15:25:08
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" Bartłomiej Pozorski 2017-08-18 15:22:58
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Bartłomiej Pozorski 2017-08-17 14:42:06
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Bartłomiej Pozorski 2017-08-17 14:40:42
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-08-11 15:08:04
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" Krzysztof Flejszman 2017-08-09 15:56:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-08-09 15:11:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Krzysztof Flejszman 2017-08-09 15:10:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul Długa w m. Morzyczyn - Zieleniewo dł. 1360 m na działkach nr 85, 149/1, 149/2, obręb Morzyczyn, nr 58, obręb Zieleniewo" Krzysztof Flejszman 2017-08-08 14:23:13
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-08-08 12:55:37
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-08-07 15:14:54
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-08-04 22:46:23
O prawidłowości planowanej kwoty długu 2017-2028, 425 Krzysztof Flejszman 2017-08-04 13:36:26
ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-08-04 13:35:26
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-08-04 13:34:27
ZARZĄDZENIE NR 67/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXIV/234/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-08-04 13:33:01
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-08-03 14:37:14
Plan zamówień publicznych na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-08-03 14:36:19
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego oraz projektu prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko. Krzysztof Flejszman 2017-08-03 14:00:02
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-08-02 15:56:25
Skład komisji Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:41:03
UCHWAŁA NR XXXIV/240/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:39:01
UCHWAŁA NR XXXIV/239/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:38:22
UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:37:29
UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:36:45
U C H W A Ł A NR XXXIV/237/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:35:14
U C H W A Ł A NR XXXIV/236/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:34:30
UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:32:55
U C H W A Ł A NR XXXIV/234/17 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:31:48
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17 z XXXIII Sesji Rady Gminy Kobylanka odbytej w dniu 22 czerwca 2017 r. Krzysztof Flejszman 2017-07-28 11:25:52
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej trzech boisk wielofunkcyjnych w m. Kunowo, Jęczydół i Bielkowo Krzysztof Flejszman 2017-07-26 16:29:10
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-07-25 12:53:37
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo". Krzysztof Flejszman 2017-07-25 12:49:43
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo". Krzysztof Flejszman 2017-07-25 12:49:03
ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gruntowym na terenie Gminy Kobylanka?. Krzysztof Flejszman 2017-07-21 14:39:57
ZARZĄDZENIE Nr 65/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka?. Krzysztof Flejszman 2017-07-21 14:39:06
ZARZĄDZENIE NR 64/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-07-21 14:38:04
Oferta na wsparcie zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: "Bielkowian portret własny" Krzysztof Flejszman 2017-07-21 14:20:43
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-07-21 13:11:07