herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 59/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2017-06-26 08:28:41
ZARZĄDZENIE Nr 59/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka" Krzysztof Flejszman 2017-06-26 08:27:46
ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Krzysztof Flejszman 2017-06-23 11:48:24
ZARZĄDZENIE Nr 55 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie III etapu rozbudowy cmentarza komunalnego w Kobylance Krzysztof Flejszman 2017-06-23 10:11:27
ZARZĄDZENIE NR 54/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:31:42
ZARZĄDZENIE NR 53 / 2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Wioletty Szustakiewicz zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:30:52
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:30:03
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXII/212/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:29:08
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:28:26
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXII/212/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:26:34
ZARZĄDZENIE NR 50 / 2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Anny Kantor zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:25:44
ZARZĄDZENIE NR 50 / 2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Anny Kantor zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka - dokument usunięty Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:25:16
ZARZĄDZENIE NR 48/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:23:49
ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:22:35
ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:22:18
Rejestr umów 2017 Krzysztof Flejszman 2017-06-22 14:20:26
Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym dla projektu pn. "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" Krzysztof Flejszman 2017-06-21 15:54:08
Projekt nr 46/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo Krzysztof Flejszman 2017-06-20 09:53:55
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap III Krzysztof Flejszman 2017-06-20 09:07:32
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance" Krzysztof Flejszman 2017-06-19 14:22:29
Projekt nr 50/17 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:57:57
Projekt nr 49/17 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:57:19
Projekt nr 48/17 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:56:40
Projekt nr 47/17 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Kobylanka Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:55:56
Projekt nr 46/17 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:51:53
Projekt nr 45/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów i wystąpienia ze spółki Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:50:25
PROJEKT 44/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn, gm. Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:48:47
PROJEKT 44/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn, gm. Kobylanka. Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:48:24
PROJEKT - 43/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębach Morzyczyn, Kobylanka, Reptowo i Zieleniewo Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:43:01
Projekt nr 42/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy zabudowy mieszkaniowej w obrębie Kobylanka w rejonie ulic: Szczecińskiej, Szkolnej, Klonowej Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:40:20
Projekt nr 40/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:33:18
Projekt nr 39/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:31:57
Projekt nr 38/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2016 rok Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:31:09
Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu 22.06.2017 r. godz. 9.00 Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:16:25
Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 19.06.2017 r. o godz. 18.00 Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:15:06
Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 19.06.2017 r. godz. 18.00 Krzysztof Flejszman 2017-06-16 11:14:00
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ: ORGANIZOWANIE REGAT NA JEZIORZE MIEDWIE W GMINIE KOBYLANKA Krzysztof Flejszman 2017-06-14 15:55:57
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ: ORGANIZOWANIE REGAT NA JEZIORZE MIEDWIE W GMINIE KOBYLANKA Krzysztof Flejszman 2017-06-14 15:51:45
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ: ORGANIZOWANIE REGAT NA JEZIORZE MIEDWIE W GMINIE KOBYLANKA Krzysztof Flejszman 2017-06-14 15:48:32
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ: ORGANIZOWANIE REGAT NA JEZIORZE MIEDWIE W GMINIE KOBYLANKA Krzysztof Flejszman 2017-06-14 15:48:16